• iOsGG.com
  • First and foremost, Welcome to our forum! Read the rules after you registered!
Cz1993

[Vietnam] PUBG MOBILE VN - MAP MỚI LIVIK By VNG Game Studios v0.19.0 [No Recoil/Spread]+[X-Ray Slider]+[iOSGG Menu] [V3]

9,686 posts in this topic

29 minutes ago, JuelJuel said:

Ông ăn 10 năm rồi à 😂. Tôi bị 3 phát 10p, giờ đéo dám chơi nữa :))))

Banned liên tục. Tại sao chưa fix nhĩ :(

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, JuelJuel said:

Ông ăn 10 năm rồi à 😂. Tôi bị 3 phát 10p, giờ đéo dám chơi nữa :))))

Tôi bị 2 acc 10 năm rồi, 2 còn acc mỗi con 2 củ của tôi :(( , dm bắn mãi vài chục trận k ăn tới 1 lần 10p, thế là hôm qua ăn 3 phát 10p, 1 phát 1 ngày, phát sau 10 năm , toàn acc chính mua đã khó lại tốn tiền tốn time :( chán... lại tìm acc mới mà đéo dám chơi, vừa lấy acc clone test bắn phát 10p luôn, chờ cật nhật mới thôi

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, NghiaBen said:

Tôi bị 2 acc 10 năm rồi, 2 còn acc mỗi con 2 củ của tôi :(( , dm bắn mãi vài chục trận k ăn tới 1 lần 10p, thế là hôm qua ăn 3 phát 10p, 1 phát 1 ngày, phát sau 10 năm , toàn acc chính mua đã khó lại tốn tiền tốn time :( chán... lại tìm acc mới mà đéo dám chơi, vừa lấy acc clone test bắn phát 10p luôn, chờ cật nhật mới thôi

Thằng Cz nó đang làm bản mới cho bản quốc tế, ko biết bản Việt Nam nó có làm luôn ko. Hôm qua thấy nó vẫn còn viết bản Việt Nam an toàn 😂

13 minutes ago, Jvken1992 said:

Banned liên tục. Tại sao chưa fix nhĩ :(

Nó đang làm lại bản mới cho bản quốc tế, ko biết bản Việt Nam nó fix luôn ko nữa

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, JuelJuel said:

Thằng Cz nó đang làm bản mới cho bản quốc tế, ko biết bản Việt Nam nó có làm luôn ko. Hôm qua thấy nó vẫn còn viết bản Việt Nam an toàn 😂

Nó đang làm lại bản mới cho bản quốc tế, ko biết bản Việt Nam nó fix luôn ko nữa

Nó bảo là bản VNG đang safe, vào bật mỗi cái ăn ten bắn đc 1 thằng bay màu :))

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • May you like

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.